Giữa bối cảnh công nghệ đang phát triển của Việt Nam, một cách tiếp cận mới nhằm thúc đẩy đổi mới và tài trợ cho nghiên cứu khoa học đang xuất hiện—cá cược kỹ thuật số. Sự hội tụ độc đáo của cơ chế cờ bạc với nghiên cứu khoa học này không chỉ định hình lại bối cảnh...